Μικροβιολογικό PDF Εκτύπωση E-mail

Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες μας πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου για αυτό και οι εργαστηριακές παροχές στοχεύουν σε κάτι ανάλογο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε.

Για την αρτιότερη εξαγωγή συμπερασμάτων σε κάθε δυσδιάγνωστο περιστατικό, η υπευθυνότητα μας , μας οδήγησε σε συνεργασίες με έγκυρα διαγνωστικά κέντρα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ είναι ο ιδανικός συνεργάτης μας στη διάγνωση της Λεϊσμανίασης (κέντρο αναφοράς για την Ελλάδα), της Ερλιχίωσης, της Τοξοπλάσμωσης, κ.α.

Για αιματολογικό έλεγχο του αγαπημένου σας τετράποδου, προτιμάται η λήψη του υλικού να γίνεται πρωινές ώρες και με το ζώο νηστικό.