Κρυψορχία PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Χριστοδούλου Γεώργιος   
Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2012 19:05

Η κρυψορχία είναι μια συχνή σχετικά κληρονομική πάθηση του σκύλου κατά την οποία δεν ολοκληρώνεται η κάθοδος των όρχεων από την κοιλιακή κοιλότητα, που βρίσκονται στην εμβρυϊκή ζώη, στο όσχεο. Η κάθοδος πραγματοποιείται σύνήθως μέχρι 2 μήνες μετά τη γέννηση, ενώ πολύ σπάνια μπορεί να καθυστερήσει για κανένα μήνα περίπου.

Όταν έχει κατέβει ο ένας όρχης, ονομάζεται μονόπλευρη κρυψορχία ενώ όταν δεν έχει κατέβει κανένας, αμφοτερόπλευρη. Ο "κρυμμένος" όρχης μπορεί να ψηλαφείται στον βουβωνικό πόρο ή υποδόρια μεταξύ βουβωνικού πόρου και οσχέου (βουβωνική κρυψορχία) ή να βρίσκεται στην κοιλιά και κατ' επέκταση να μην ψηλαφείται καθόλου (κοιλιακη κρυψορχία).

Η υψηλη θερμοκρασία στην οποία υπόκειται ο "κρυμμένος" όρχης έχει σαν αποτέλεσμα αφ' ενός να αναστέλλεται η σπερματογέννεση, με αποτέλεσμα ο εν λόγω όρχης να είναι στείρος, αφ' ετέρου προδιαθέτει σε μεταπλαστικές διεργασίες των κυττάρων και τη εμφάνιση νεοπλασμάτων. Για τους λόγους αυτούς, ο κρυμμένος όρχης πρέπει να αφαιρείται. Επειδή όμως η κρυψορχία είναι κληρονομική, τα ζώα αυτά θα πρέπει να αποκλείονται απο την αναπαραγωγή και να στειρώνονται.